NK2007

F3K seizoen 2007

Los van de dit jaar voor het eerst georganiseerde wedstrijden, heeft het jaar 2007 zich gekenmerkt door een behoorlijke groei van deze klasse. Op wedstrijdniveau is er kwalitatief  een sterke groei vast te stellen. De top is breder en sterker geworden maar ook over de hele breedte is F3K opnieuw gegroeid. Een continue groeiend aantal modelvliegers ontdekt deze (sportieve) klasse.
Wat gebeurde er verder allemaal in 2007. Er zijn de nodige vliegsessies geweest door het hele land verspreid; Garderen, Nijmegen, Den Haag, Annen………. Echt door het hele land heen dus met een paar kilometertjes rijden kon iedereen wel een keer samen met anderen vliegen.
De eerste grotere georganiseerde meeting in deze was de Wintersessie op het Maldens Vlak.
Een gedetailleerd verslag van deze meeting als ook van de andere meetings en wedstrijden is te vinden op www.f3k.nl.
De "harde kern" had hier hun eerste treffen; de hoge smijterts konden zien hoeveel winst hun concurrenten geboekt hadden gedurende de wintermaanden en het sterk groeiende potentieel van de mini's werd ook duidelijk zichtbaar. Bovendien werden er goede kontakten gelegd met de mensen van de zweefvliegclub die gedurende de zomermaanden vanaf het Maldens Vlak hun hobby uitoefenen zodat wij in de maanden dat hun niet actief zijn op dit veld terecht kunnen voor onze sport.
Aansluitend hierop vonden in de maanden april en mei de eerste F3K wedstrijden plaats. Deze wedstrijden op de Boshoverheide nabij Weert en op het RC veld nabij Odoorn waren beide van een hoog niveau. De organisatoren hadden, ondanks hun onbekendheid met het organi- seren van F3K wedstrijden, hun zaakjes prima voor elkaar en ook het vlieggebeuren zelf verliep meer als prima.
Na een korte pauze, welke opgevuld werd met enkele vrijblijvende sessies in zowel Garderen als nabij den Haag vond de derde wedstrijd plaats op het Roosendaalse Veld. Jammer genoeg speelde hier het weer niet echt mee en F3K kistjes kunnen nu eenmaal wat minder wind en turbulentie verdragen als hun grotere broers.
Het is leuk om hier te melden dat www.modelbouwforum.nl een perfekt kommunikatie kanaal is gebleken in het organiseren van de vele spontane smijtsessies als ook van de wedstrijden.
Hierna volgde een zomerpauze, nou niet echt pauze want de echte diehards bleven enthousiast doorvliegen. Bovendien is een klein groepje ook "internationaal" gaan vliegen wat buiten enkele leuke resultaten ook een schat aan ervaring opleverde.
Begin september werden de aktiviteiten weer wat serieuzer met de vierde wedstrijd uit de nationale competitie. De club uit Swalmen leverde puik werk af; en ondanks het feit dat hun vliegterrein zowat compleet door bos omgeven is werd er èn volop èn goedgevlogen.
De activiteiten werden 2 weken na Swalmen voortgezet middels een fly-inn georganiseerd door de club uit Vlaardingen. Jammer genoeg was de wind hier spelbreker; het veld in Vlaardingen is al niet zo groot waardoor de net te sterkte wind de geplande vliegaktiviteiten enigszins belemmerde. Bijzonder jammer; desondanks werd er enthousiast gevlogen en werden er volop ervaringen uitgewisseld. Een succesnummer dus deze, alweer derde meeting, in Vlaardingen.
De afsluiting van het seizoen vond uiteindelijk zondag j.l plaats in Zoetermeer. Opnieuw een puike wedstrijd waar tevens de beslissing viel wie onze eerste Nederlandse Kampioen F3K zou worden. Dit werd uiteindelijk Peter Aanen
In de mini klasse, toestellen tot 1 meter, die in een aparte groep meevlogen tijdens de overige wedstrijden stond al vast dat deze zelfde Peter A. de eerste winnaar van de "Holland Beker" zou zijn.
Resumerend kan men stellen dat het seizoen 2007 een succes was; mensen zijn zelfs al volop in voorbereiding voor 2008 ! Verder heeft de mini klasse aangetoond een perfecte klasse te zijn voor de startende DLG'r en een grote uitdaging te vormen voor de al wat gevorderde piloot. De mini-klasse verdiend het dus om in 2008 een officiële klasse voor het nederlands kampioenschap te worden.

Vooruitblikkend naar 2008 mag gesteld worden dat we een goede basis gelegd hebben voor het voortbestaan van F3K als volwaardige klasse binnen de nederlandse modelvliegwereld.
Nationaal gezien dienen echter nu al aktiviteiten opgestart te worden om 2008 net zo succesvol te maken als 2007. De sessies en fly-ins komen weer zonder meer terug in 2008 maar om een gelijk aantal wedstrijden als in 2007 (of meer) van de grond te krijgen vereist aktie.
Verder staat F3K vliegend nederland, met het officiel worden van de klasse per 1 januari 2008 (erkenning door de FAI/CIAM), nog een andere uitdagingen te wachten. Als lid van de FAI, zal een team mogen worden afgevaardigd naar de eerste wereldkampioenschappen F3K die in 2009 op de agenda staan. Bovendien staan binnenkort in het kader van een publiciteitskampagne van deze zelfde FAI zogenaamde World Air Sports Games op het programma waar ook nederlandse vliegers aan deel mogen nemen. Kortom de deuren zullen internationaal opengaan en F3K vliegend nederland zal moeten beslissen of we aan dit internationale circuit gaan deelnemen en zo ja op welke manier dit gaat gebeuren.


Arno.