Wedstrijden om de F3K competitie

Jaarlijks worden er enkele wedstrijden gevlogen waarvan de einduitslag meetelt voor de F3K competitie. Nu zal de term "wedstrijd" al veel mensen afschrikken en dat is niet de bedoeling en ook helemaal niet nodig. Waarom niet?
De wedstrijden stralen eerder de sfeer uit van het gezamenlijk gezellig vliegen. En die sfeer koesteren we. Het is ons doel dat iedereen zich thuisvoelt op zo'n dag. Dat houdt niet in dat er niet serieus gevlogen wordt. Zeker niet. De piloten die echt voor het NK gaan zullen strijden tot op de laatste seconde, diegene die dat minder belangrijk vinden, zullen proberen het beste uit zichzelf te halen en zo is er een groep die het gewoon gezellig vindt om mee te doen. 

Dit jaar zal er geen mini klasse (tot 1m. spanwijdte) worden gevlogen. Het is wel mogelijk om met een mini mee te doen in de full-size klasse.

Ook is er nog het juniorenkampioenschap. De junioren vliegen gewoon hun wedstrijd tussen de senioren, echter wordt hun score apart geteld in het juniorenkampioenschap. Iedereen die in datzelfde jaar nog geen 18 is of dat jaar 18 wordt is junior.

Hoe wordt er gevlogen op zo'n wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd wordt er in groepen gestart. Je staat als groep in een startveld. Deze groep verschilt bij iedere taak. Het startveld is ongeveer 100 X 50 meter. In dit veld moet je starten en landen. Landen buiten het veld levert 0 punten op. Naast je staat een timer die voor je vluchten de tijd opneemt en je coacht. Vooral voor een beginner is dit zeer leerzaam.
Een taak heeft een werktijd van 10 min. Een simpele taak is b.v. een zo lang mogelijk vlucht maken waarbij de laatste vlucht telt. Enfin, kijk maar eens naar de taken in het menu hiernaast. Het zal je allemaal snel duidelijk zijn.

Naast meedoen is het natuurlijk altijd mogelijk eens een kijkje te nemen op zo'n dag.
Wil je deelnemen aan één of meerdere wedstrijden ben je van harte welkom. Hoe het geregeld is als je geen lid bent van de KNVvL kan je hieronder lezen. Mocht je ook daarna nog vragen hebben kan je ze stellen aan Frans Bal.

 

Hieronder volgt volledigheidshalve regel 10) uit het F3K reglement:

10) Ter bepaling van de NK en de ploeg EK/WK telt de som van de (beste) wedstrijden en wel als volgt: onderstaand overzicht laat zien hoeveel wedstrijden er meetellen voor de Nederlandse competitie:
Bij 3 wedstrijden tellen alle 3 de wedstrijden
Bij 4 tellen er 3
Bij 5 tellen er 3
Bij 6 tellen er 4
Bij 7 tellen er 5
Bij 8 tellen er 5
Bij 9 tellen er 5
 
NB: Afgelaste wedstrijden tellen niet mee voor de competitie.

b. Ingeval van gelijke stand tussen één of meer deelnemers wordt het hoogste schrapresultaat van betrokkenen in aanmerking genomen. Is er dan nog een gelijke stand dan wordt het daarna hoogste schrapresultaat in aanmerking genomen, enzovoorts.

Ik wil graag mee doen aan een wedstrijd tellend voor het NK maar:
Ik ben wel lid van de KNVvL maar ik heb geen zweefbrevet
 
  • In dat geval zal je onder begeleiding van een instructeur moeten vliegen. Dit kan een instructeur van de organisatie zijn of een deelnemer die instructeur is. De organisatie kan je voor de wedstrijd vragen enkele vluchten te maken om te beoordelen of je voldoende bekwaam bent om veilig aan de wedstrijd deel te nemen.
Indien vroegtijdig genoeg aangemeld, kan het mogelijk om een afspraak te maken om voor de aanvang van de wedstrijd een KNVvL zweefbrevet te vliegen. Let op! Het brevet is pas geldig na ontvangst van het document van de KNVvL.

Ik ben geen lid van de KNVvL

Er is een regeling waaronder niet KNVvL-leden onder voorwaarden mogen deelnemen aan KNVvL- wedstrijden, mits je aan de onderstaande punten voldoet:
 
  • Je kan gewoon meedoen voor het dagklassement. Je komt gewoon op de uitslag en wordt ook vermeld in het eindklassement. Echter krijg je geen officiële klassering.
 
  • Doordat je geen lid bent van de KNVvL ben je dus ook niet via die organisatie verzekerd. Je zult een bewijs moeten kunnen tonen dat je verzekerd bent tegen eventuele door jou aangerichte schade. Dit kan middels een kopie van je polis. Het kan zijn dat de organisatie je daarnaast nog een aansprakelijkheidsverklaring laat ondertekenen.
 
  • Naast het inschrijfgeld dient per keer 15 euro extra als “bijdrage in de organisatiekosten” te worden voldaan aan de organisatie. Junioren (18 jaar of jonger) betalen geen extra bijdrage.
 
  • Alleen KNVvL-brevetten worden erkend. De brevetten die de KNVvL uitgeeft, zijn alleen geldig indien je ook lid bent van de KNVvL. Clubbrevetten zijn dus niet geldig.
 
  • Indien geen geldig KNVvL brevet getoond kan worden is het vanwege de aansprakelijkheidssituatie verplicht een instructeur de vlieger te laten begeleiden.

Ik ben geen lid van de KNVvL maar wel van een buitenlandse zusterorganisatie
 
  • Leden van buitenlandse zusterorganisaties (BZO) betalen, mits aantoonbaar verzekerd, geen extra bijdrage.
 
  • Indien een lid van een BZO niet kan aantonen in het bezit te zijn van een brevet uitgegeven door zijn BZO, is het vanwege de aansprakelijkheidssituatie verplicht een instructeur de vlieger te laten begeleiden.

Voor alle deelnemers geldt dat zij aan de organisatie moeten kunnen aantonen in het bezit te zijn van de gevraagde documenten.

Aanpassingen bij een wedstrijd met 2 groepen

Geachte Piloten,


Op de vliegersvergadering is duidelijk aangegeven dat een aantal van 3 groepen het meest wenselijk is tijdens de wedstrijden. Helaas zou het voor kunnen komen dat er maar 2 groepen ingedeeld kunnen worden.
Om in deze situatie(2 groepen) toch enigszins aan de wensen van onze f3k-ers/sters te voldoen heb ik besloten om de volgende aanpassingen in te voeren.


1. na 2 ronden 10 minuten pauze. Gedachte hierachter is dat je dan wat tijd hebt om zaken te regelen zoals een timer, kopje koffie, kletspraat. Dit wordt tijdens de briefing voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk uitgelegd.


2. Voor Monique moet er een oplossing gevonden worden omdat er iemand voor haar moet gooien. Ik stel voor om de coach/timer van Monique te laten gooien. Niet ideaal, maar volgens mij goed te doen met de nieuwe timers. In elk geval zal ik als wedstrijdleider er zorg voor dragen dat het vliegen in 2 groepen niet betekent dat Monique niet of maar gedeeltelijk mee kan doen. In dit geval noem ik Monique omdat er verder niemand is die een werper nodig heeft, maar dit geldt uiteraard voor eenieder die dispensatie van het werpen heeft.


Nogmaals wil ik benadrukken dat er wanneer het mogelijk is altijd 3 groepen ingedeeld worden. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de wedstrijden gezellig te houden wanneer we onverhoopt toch in 2 groepen moeten vliegen. In het verleden was het vliegen met 2 groepen nogal stressig en gehaast voor de meeste mensen, waardoor een praatje of bakkie leut tussendoor bijna niet mogelijk was. Ik hoop met deze aanpassingen dat er wat meer ''lucht'' op zo'n wedstrijd is, waardoor de algehele beleving van onze hobby weer wat leuker wordt!


f3k forever!