Uitslag F3K Malden

Uitslag mini's Malden

NK F3K 16 februari 2013

De wedstrijd in Malden op 16 februari gaat door!!!!

 

Op zaterdag 16 februari a.s. wordt de eerste wedstrijd van het NK F3K 2013 georganiseerd. Deze wedstrijd vindt plaats op het zweefvliegveld Malden nabij Nijmegen.

Hieronder zijn de nodige details te vinden:

 

Locatie:

Zweefvliegveld "Maldens vlak"

Groesbeekseweg 55a

6581 BJ Malden

Link: Google Maps

 

Klasse:

F3K en F3K-Mini volgens sectie 5.8 uit het KNVvL-reglementenboek

 

Aanvangstijdstip en tijdsschema (onder voorbehoud):

09:00 Invliegen

10:00 Briefing

10:15 Start wedstrijd

Het precieze tijdschema wordt ter plaatse bekendgemaakt. Er wordt getracht minimaal 5 ronden te vliegen.

 

Wedstrijdleiding:

Wedstrijdleider: Frans Hilgers

Organisatie: Frans Hilgers

Jury: wordt ter plaatse bekend gemaakt

 

Inschrijving:

Inschrijven dient te gebeuren via de online inschrijftool op de F3K.nl website. Link: Inschrijftool

 

Voorinschrijving met opgave van minimaal twee frequenties (indien geen 2.4GHz) is verplicht. Inschrijven moet gebeuren voor zaterdag 11 februari 2011. Inschrijvingen die na die datum binnenkomen kunnen mogelijk niet meer deelnemen aan de wedstrijd!

 

Inschrijfgeld:

De betaling moeten aan de wedstrijdleiding worden voldaan op de dag van de wedstrijd. Bij betaling ontvangt u uw score-formulieren en een schema met de groepsindeling en taken.

KNVvL leden: € 10.00

Junioren: € 5,00

Leden van een buitenlandse zuster organisatie betalen € 10,00 (senioren) c.q. € 5,00 (junioren)

Niet-KNVvL leden betalen € 25.00.

 

Bijzonderheden:

  • Het veld is van de Nijac. Het kan zijn dat er een zwever met motor opstijgt of land. Dit is net zoals voorgaande jaren. Indien dit gebeurt, moet het veld snel verlaten kunnen worden.

  • Informatie over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd zal vanaf vrijdag 15 februari 18.00h in dit draadje te vinden zijn.

  • De wedstrijd gaat niet door indien de te verwachten windsnelheid meer dan 9 m/sec. zal zijn of het neerslagpercentage groter is dan 70%

  • In afwijking van het reglement zal er geen zenderinname plaatsvinden. Voor het inschakelen van de zender zal men eerst de betreffende "frequentieknijper" op de antenne van zijn zender moeten hebben! Indien mensen zich niet aan deze regel houden behoud de wedstrijdleider zich het recht voor deze mensen van verdere deelname uit te sluiten. (veiligheid)

  • Bij meer dan 3 inschrijvingen in de miniklasse zal er een aparte ronde voor deze klasse gevlogen worden. Indien er minder mini’s inschrijven kunnen de mini’s deelnemen in de F3K klasse en zal er geen apart mini klassement plaatsvinden.

  • De wedstrijdleiding heeft niet voldoende tijdopnemers. Deelnemers die zelf niet actief in een ronde meedoen worden verzocht als tijdopnemer te fungeren.

  • De gevlogen en genoteerde tijden kunnen door de wedstrijdleiding steekproefsgewijs gecheckt worden.

  • De te vliegen taken zullen uiterlijk maandag 11 februari bekend gemaakt worden.

 

Aanvullende informatie en/of aanpassingen over de wedstrijd zullen op deze site (F3K.nl) worden getoond.

 

Tot 16 februari!

 

Frans Hilgers

 

Bij deze de taken voor de wedsrtijd in Malden:

Taak 1: 3 x All up last down
Taak 2: Three longest flights
Taak 3: 1,2,3,4 minute flights, any order
Taak 4: Last flight
Taak 5: 3 out of 6
Taak 6: Next to last and last flight
Taak 7: Five longest flights

Taken voor de F3K-klasse en de mini's zijn gelijk. Er zijn 26 F3K piloten, dus 3 groepen, en 9 mini-piloten. Er worden in totaal dus 4 groepen per taak gevlogen. De groepsindeling wordt bij de inschrijving op zaterdag verstrekt.