Uitslag F3K Assen 2014

F3K wedstrijd Assen 5 juli 2014, Verplaatst naar 12 juli!!!

De wedstrijd op 12 juli gaat door!!!

 


De RMCA nodigt ons wederom uit om een wedstrijd in het NK F3K op hun veld te komen vliegen.  Deze wedstrijd zal plaatsvinden op 5 juli 2014 en is de vijfde wedstrijd in het NK F3K 2014.  

Hieronder de locatie en details van deze wedstrijd:

 

Locatie:

Google Maps
Duikersloot Bovensmilde

 

Klasse:

F3K en F3K-Mini volgens sectie 5.7 uit het KNVvL-reglementenboek link

 

Aanvangstijdstip en tijdsschema (onder voorbehoud):

09:00 Invliegen

09:30 Briefing

09:45 Start wedstrijd

16:45 Laatste taak

Het precieze tijdschema wordt ter plaatse bekendgemaakt. Er wordt getracht minimaal 5 ronden te vliegen.

 

Wedstrijdleiding:

Wedstrijdleider: Nog niet bekend

Organisatie: Theo Schoorl

Jury: wordt ter plaatse bekend gemaakt

 

Inschrijving:

Inschrijven dient te gebeuren via de online inschrijftool op de F3K.nl website. Link: Inschrijftool

 

Voorinschrijving met opgave van minimaal twee frequenties (indien geen 2.4GHz) is verplicht. Inschrijven moet gebeuren voor maandag 30 juni 2014. Inschrijvingen die na die datum binnenkomen, kunnen mogelijk niet meer deelnemen aan de wedstrijd!

 

Inschrijfgeld:

Betalingen moeten aan de wedstrijdleiding worden voldaan op de dag van de wedstrijd. Bij betaling ontvangt u uw score-formulieren en een schema met de groepsindeling en taken.

KNVvL leden: € 10.00

Junioren: € 5,00

Leden van een buitenlandse zuster organisatie betalen € 10,00 (senioren) c.q. € 5,00 (junioren)

Niet-KNVvL leden betalen € 25.00.

 

Bijzonderheden:

 • Informatie over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd zal vanaf vrijdag 4 juli rond 18.00h in dit draadje te vinden zijn.
 • De wedstrijd gaat niet door:
  Als de kans op neerslag hoger is dan 70% en de te verwachten neerslaghoeveelheid meer dan 1 mm, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).
  En/of de windkracht voorspelling gelijk aan of hoger is dan 8 m/s nominaal, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).
   
 • In afwijking van het reglement zal er geen zenderinname plaatsvinden. Voor het inschakelen van de zender zal men eerst de betreffende "frequentieknijper" op de antenne van zijn zender moeten hebben! Indien mensen zich niet aan deze regel houden behoud de wedstrijdleider zich het recht voor deze mensen van verdere deelname uit te sluiten. (veiligheid)
 • Bij meer dan 3 inschrijvingen in de miniklasse zal er een aparte ronde voor deze klasse gevlogen worden. Indien er minder mini’s inschrijven kunnen de mini’s deelnemen in de F3K klasse en zal er geen apart mini klassement plaatsvinden.
 • De wedstrijdleiding heeft in principe geen tijdopnemers beschikbaar. Deelnemers die zelf niet actief in een ronde meedoen worden verzocht als tijdopnemer te fungeren.
 • De gevlogen en genoteerde tijden kunnen door de wedstrijdleiding steekproefsgewijs gecheckt worden.
 • De te vliegen taken zullen uiterlijk maandag 30 juni bekend gemaakt worden.

 

Aanvullende informatie en/of aanpassingen over de wedstrijd zullen op deze site (F3K.nl) worden getoond.

 

Heeft u verder nog vragen over de wedstrijd? Neem gerust contact op: mailto:wedstrijdvraag@f3k.nl

 

Tot 5 juli!

 

Aanvullende informatie:

Er is een dixy toilet aanwezig. Gedurende de dag zal er koffie, frisdrank een broodjes te verkrijgen zijn.