Uitslag F3K Dokkum 2015

Fryske Smyt 'm Heech Classic, Dokkum 29 augustus 2015

De taken voor de wedstrijd in Dokkum:

Round Task
1 "G" - Best 5 x 2:00
2 "A" - Last 5:00 in 7:00
3 "D" - Ladder +15 sec
4 "B" - Last 2 x 4:00
5 "H" - 1:00, 2:00, 3:00, 4:00
6 "J" - Last 3 x 3:00
7 "E" - Poker
8 "C" - All up 3 x 3:00
9 "I" - Best 3 x 200s
10 "F" - Best 3 of 6

 

 

Op zaterdag 29 augustus 2015 is de Fryske Smyt ‘m Heech Classic weer terug bij de Dokkumer ModelvliegClub! DMC nodigt ons uit om deze traditionele wedstrijd in het hoge noorden op het clubveld vlakbij Dokkum te vliegen.

Hieronder details van deze wedstrijd en de locatie:

 

Locatie: Tussen Rinsumageest en Roodkerk, aan de Rietveldweg Dokkumer Modelvlieg Club - Locatie

 

Klasse:

F3K volgens sectie 5.7 uit het KNVvL-reglementenboek link

 

Aanvangstijdstip en tijdsschema (onder voorbehoud):

09:00 Invliegen

09:30 Briefing

09:45 Start wedstrijd

16:45 Laatste taak

Het precieze tijdschema wordt ter plaatse bekendgemaakt. Er wordt getracht minimaal 5 ronden te vliegen.

 

Wedstrijdleider: ?
Organisatie: Jorn Beerendonk
Jury: wordt ter plaatse bekend gemaakt

 

Inschrijven dient te gebeuren via de online inschrijftool op de F3K.nl website: link
Voorinschrijving met opgave van minimaal twee frequenties (indien geen 2.4GHz) is verplicht. Inschrijven moet gebeuren voor maandag 24 augustus 2015. Inschrijvingen die na die datum binnenkomen, kunnen mogelijk niet meer deelnemen aan de wedstrijd!

 

De betaling moeten aan de wedstrijdleiding worden voldaan op de dag van de wedstrijd. Bij betaling ontvangt u uw score-formulieren en een schema met de groepsindeling en taken.
KNVvL leden: € 10.00
Junioren: € 5,00
Leden van een buitenlandse zusterorganisatie betalen € 10,00 (senioren) c.q. € 5,00 (junioren)
Niet-KNVvL leden betalen € 25.00.

 

Bijzonderheden:

  • Informatie over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd zal vanaf vrijdag 28 augustus rond 20.00h in dit draadje te vinden zijn.

  • De wedstrijd gaat niet door: 
    Als de kans op neerslag hoger is dan 70% en de te verwachten neerslaghoeveelheid meer dan 1 mm, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).
    En/of de windkracht voorspelling gelijk aan of hoger is dan 8 m/s nominaal, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).

  • In afwijking van het reglement zal er geen zenderinname plaatsvinden. Indien een 35Mhz zender wordt gebruikt: voor het inschakelen van de zender zal men eerst de betreffende "frequentieknijper" op de antenne van zijn zender moeten hebben! Indien mensen zich niet aan deze regel houden behoud de wedstrijdleider zich het recht voor deze mensen van verdere deelname uit te sluiten. (veiligheid)

  • De wedstrijdleiding heeft in principe geen tijdopnemers beschikbaar. Deelnemers die zelf niet actief in een ronde meedoen worden verzocht als tijdopnemer te fungeren.

  • De gevlogen en genoteerde tijden kunnen door de wedstrijdleiding steekproefsgewijs gecheckt worden.

  • De te vliegen taken zullen uiterlijk woensdag 26 augustus bekend gemaakt worden.

 

Aanvullende informatie en/of aanpassingen over de wedstrijd zullen op deze site (F3K.nl) worden getoond.

 

Heeft u verder nog vragen over de wedstrijd? Neem gerust contact op: mailto:wedstrijdvraag@f3k.nl

 

Tot 29 augustus!