NK F3K Almere 27 mei 2017

Thermiek in de Polder!

 

De taken voor deze wedstrijd zijn: 

Round

Task

Description

1 "F" - Best of 3  Best 3 flights, 3:00 max, 6 launches only, 10:00 window
2 "K" - Big Ladder  Big Ladder - 5 flights only, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00 targets, 10:00 window
3 "A" - Last 5:00  Last flight, 5:00 max, 10:00 window
4 "G" - Best 5 x 2:00  Best 5 flights, 2:00 max, 10:00 window
5 "C" - All up 3 x 3:00  All up, 3 flights, 3:00 max
6 "H" - 1:00, 2:00, 3:00, 4:00  Best 4 flights, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 max in any order, 10:00 window
7 "B" - Last 2 x 4:00  Last 2 flights, 4:00 max, 10:00 window
8 "C" - All up 3 x 3:00  All up, 3 flights, 3:00 max
9 "E" - Poker  Poker, 5 self nominated targets, 10:00 window
10 "D" - Ladder + 15 seconds  Increasing times - 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 10:00 window

 

Scorebriefjes en groepsindeling ontvang je bij de inschrijving.

 

Model Vliegclub Almere (MVA) heet ons op zaterdag 27 mei 2017 weer van harte welkom om de volgende ronde in het F3K-seizoen 2017 op hun veld te komen vliegen. Dit is het vierde achtereenvolgende jaar dat de club in de zuidelijke Flevopolder ons uitnodigt op deze mooie, centrale locatie in Nederland. De ligging van het vliegveld, tussen de akkers en vlakbij de meren, zorgt altijd voor spannende omstandigheden!

 

Locatie:

Kluutweg 1

1349 RA ALMERE

Link: Google Maps (ten noordoosten van kruising Kluutweg/Tureluurweg)

www.modelvliegenalmere.nl

 

Klasse:

 

F3K volgens parafgraaf 5.7 uit het KNVvL-reglementenboek. Dit reglementenboek vind je onder het kopje: Downloads, Documenten, getiteld: SECTIE 5.3 zweef 2017def.pdf (pagina V.3.21 t/m V.3.28).

 

Aanvangstijdstip en tijdsschema (onder voorbehoud):

09:00 Invliegen

09:30 Briefing

09:45 Start wedstrijd

16:15 Laatste taak

Het precieze tijdschema wordt ter plaatse bekendgemaakt. Er wordt getracht minimaal 5 ronden te vliegen.

 

Wedstrijdleiding:

Wedstrijdleider: Ben Jansen

Organisatie: MVA

Jury: wordt ter plaatse bekend gemaakt

 

Inschrijving:

Inschrijven kan alleen via de Inschrijftool en is mogelijk tot en met dinsdag 23 mei 2017. Piloten die zich na deze datum inschrijven, kunnen mogelijk niet meer deelnemen aan de wedstrijd!

 

Vermelding van de taken die gevlogen gaan worden, staan hier de donderdag of vrijdag vóór de wedstrijd vermeld.

 

Een uitleg van de taken vind je in het F3K Handboek. Dit Handboek vind je onder het kopje: Downloads, Documenten.


Voorinschrijving met opgave van minimaal twee frequenties (indien geen 2.4GHz) is verplicht.

 

Let op: Wegens een naburige club zijn 35 en 40 MHz kanalen beperkt beschikbaar! In dien u met een 35 of 40 MHz afstandsbesturing vliegt dient u vooraf contact op te nemen met: mailto:wedstrijdvraag@f3k.nl

 

 

Inschrijfgeld:

Betalingen moeten aan de wedstrijdleiding worden voldaan op de dag van de wedstrijd. Bij betaling ontvangt u uw score-formulieren en een schema met de groepsindeling en taken.

KNVvL leden: € 10.00

Junioren: € 5,00

Leden van een buitenlandse zuster organisatie betalen € 10,00 (senioren) c.q. € 5,00 (junioren)

Niet-KNVvL leden betalen € 25.00.

 

Bijzonderheden:

  • Informatie over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd zal vanaf vrijdag 26 mei rond 20.00h hier of op het Modelbouwforum onder het betreffende draadje te vinden zijn.

  • De wedstrijd gaat niet door:
    Als de kans op neerslag hoger is dan 70% en de te verwachten neerslaghoeveelheid meer dan 1 mm, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).
    En/of de windkracht voorspelling gelijk aan of hoger is dan 8 m/s nominaal, gedurende ten minste 30% van de periode tussen 09:45 en 16:45uur (ongeveer 2 uur).

  • In afwijking van het reglement zal er geen zenderinname plaatsvinden. Indien een 35Mhz zender wordt gebruikt: voor het inschakelen van de zender zal men eerst de betreffende "frequentieknijper" op de antenne van zijn zender moeten hebben! Indien mensen zich niet aan deze regel houden behoud de wedstrijdleider zich het recht voor deze mensen van verdere deelname uit te sluiten. (veiligheid)

  • De wedstrijdleiding heeft in principe geen tijdopnemers beschikbaar. Deelnemers die zelf niet actief in een ronde meedoen worden verzocht als tijdopnemer te fungeren.

  • De gevlogen en genoteerde tijden kunnen door de wedstrijdleiding steekproefsgewijs gecheckt worden.

  • De te vliegen taken zullen uiterlijk vrijdag 26 mei bekendgemaakt worden.

 

Aanvullende informatie en/of aanpassingen over de wedstrijd zullen op deze site (www.f3k.nlop het Modelbouwforum onder het betreffende draadje worden getoond.

 

Heeft u verder nog vragen over de wedstrijd? Neem gerust contact op: mailto:wedstrijdvraag@f3k.nl

 

Tot 27 mei!

 

Aanvullende informatie:

De kantine van de club is geopend, er is een toilet aanwezig. Koffie wordt aangeboden van de club. Verder zijn blikjes drinken en snoepgoed verkrijgbaar in de kantine. Tijdens pauze is er tegen een vergoeding tosti’s, broodjes kroket, frikandel en/of hamburger verkrijgbaar.