Reglementenboek Sectie V3 2012

5.7.11.1 Taak A (laatste vlucht)

Gedurende de werktijd mag de deelnemer het model een onbeperkt aantal malen starten maar slechts de laatste vlucht is bepalend voor het eindresultaat. De lengte van de vlucht is beperkt tot 300 seconden. Iedere navolgende start van het model doet de voorgaande score vervallen. De werktijd voor deze taak is minimaal 7, maximaal 10 minuten.


5.7.11.2 Taak B (voorlaatste en laatste vlucht)

Iedere deelnemer heeft een onbeperkt aantal vluchten, maar alleen de voorlaatste en laatste vlucht worden opgeteld. De maximum tijd per vlucht is 240 seconden en 10 minuten werktijd. Indien er een groot aantal deelnemers is mag de maximum vluchtduur ingekort worden tot 180 seconden en 7 minuten werktijd. Voorbeeld: 1e vlucht 65 sec
2e vlucht 45 sec
3e vlucht 55 sec
4e vlucht 85 sec
totaal: 55 + 85 = 140 sec


5.7.11.3 Taak C (gelijk starten, laatste beneden, seconden)

Alle deelnemers van een groep moeten hun modellen gelijktijdig starten binnen drie seconden na het akoestische signaal van de organisatie. De maximaal gemeten vluchttijd is 180 seconden. De officiële tijdopnemer neemt de individuele vluchttijd van de deelnemer op in overeenstemming met 5.7.6. en 5.7.7. vanaf het loslaten van het model en niet vanaf het akoestische signaal. Meer dan drie seconden na het akoestische signaal lanceren van het model resulteert in een nul score voor die vlucht. Het aantal lanceringen (3 of 5) moet voor de aanvang van de wedstrijd door de organisatie aangekondigd worden. De voorbereidingstijd tussen de vluchtpogingen is beperkt tot 60 seconden na de 30 seconden landingsperiode. Gedurende deze periode mag de deelnemer zijn model terughalen, vervangen of repareren. Indien het model van een deelnemer buiten het start- en landingsgebied landt mag de deelnemer van model wisselen zonder het buiten gelande model naar het start- en landingsgebied terug te halen. Dit is een uitzondering op 5.7.2.3 en alleen geldig voor Taak C. De vliegtijden van alle vluchten van iedere deelnemer zullen samen worden opgeteld en herleid worden om de eindscore voor deze taak uit te rekenen. Een werktijd is niet van toepassing. Voorbeeld: Deelnemer A: 45+50+35s = 130s = 812,50 punten Deelnemer B: 50+50+60s = 160s =1000,00 punten Deelnemer C: 30+80+40s = 150s = 937,50 punten


5.7.11.4 Taak D (met 15 sec oplopende vliegtijd)

Gedurende de werktijd mag de deelnemer zoveel starts maken als hij wil. Iedere deelnemer moet proberen een eerste vlucht van 30 sec of meer te maken. Zodra dit gelukt is moeten de opvolgende vluchten telkens oplopen met 15 sec. De vluchtduur moet minimaal zijn: 30 sec, 45 sec, 60 sec, 75
Reglementenboek 2012def V.3.22 Sectie V.3
sec, 90 sec, 105 sec, 120 sec. De langste vluchtduur is 120 sec. De tijd van alle behaalde streeftijden wordt meegenomen voor het scoren. Werktijd is 10 minuten.
Voorbeeld:
1e vlucht 32 sec het maximum van 30 sec is bereikt; vluchtscore 30 punten. De volgende vlucht zou 45 sec moeten zijn.
2e vlucht 38 sec 45 sec is niet gehaald, score 0.
3e vlucht 42 sec 45 sec is niet gehaald, score 0.
4e vlucht 47 sec het maximum van 45 sec is bereikt; vluchtscore 45 punten. Deelscore is 30+45=75 punten. De volgende vlucht moet 60 sec halen.
5e vlucht 81 sec de streeftijd van 60 sec is bereikt; vluchtscore 60 punten. De volgende vlucht moet 75 sec halen. Maar de overgebleven werktijd is slechts 65 sec en een volgende vlucht kan niet meer plaatsvinden.
De totale score voor deze taak is 30+45+60=135 punten.


5.7.11.5 Taak E (poker, variabele richttijd)

Voor de eerste start geeft elke deelnemer een richttijd door aan zijn tijdwaarnemer. Daarna kan hij een onbeperkt aantal starts uitvoeren om deze tijd te bereiken. Als de richttijd is bereikt of overschreden wordt dit genoteerd en kan hij voor hij zijn model start zijn volgende richttijd aankondigen, die lager, gelijk of hoger kan zijn. Indien de richttijd niet gehaald wordt kan de aangekondigde richttijd niet meer gewijzigd worden. De deelnemer mag tot aan het einde van de werktijd proberen de richttijd te halen. Naar het einde van de werktijd toe moet de deelnemer de werkelijke tijd in minuten en seconden blijven aankondigen. Roepen van “tot het einde van de werktijd” is niet toegestaan. De aankondiging mag tot 5 keer worden herhaald. Vijf vluchten met een bereikte richttijd kunnen worden bijgeschreven. De bereikte richttijden worden opgeteld. Deze taak mag alleen dan toegevoegd worden aan het programma van de wedstrijd indien de organisator een voldoende aantal officiële tijdopnemers ter beschikking kan stellen, zodat iedere deelnemer in de ronde een officiële tijdopnemer heeft. (lokale regel: De taak poker mag in het NK gevlogen worden zonder officiële tijdopnemers)
Werktijd is 10 minuten.
Voorbeeld:
Aangekondigd Vluchttijd Score
45 sec 1ste vlucht 46 sec 45 sec
50 sec 1ste vlucht 48 sec 0 sec
2de vlucht 52 sec 50 sec
47 sec 1ste vlucht 49 sec 47 sec
60 sec 1ste vlucht 57 sec 0 sec
2de vlucht 63 sec 60 sec
60 sec 1ste vlucht 65 sec 60 sec
Totaal 262 sec


5.7.11.6 Taak F (3 uit 6)

Gedurende de werktijd mag de deelnemer zijn model niet meer dan 6 keer starten. De maximaal gemeten vliegduur is 180 seconden. De som van de drie langste vluchten wordt gebruikt voor de eindscore. De werktijd voor deze taak is 10 minuten.


5.7.11.7 Taak G (vijf langste vluchten)

Elke deelnemer heeft een onbeperkt aantal vluchten. Slechts de vijf beste vluchten worden opgeteld. Maximum per vlucht is 120 sec.
Werktijd is 10 minuten.


5.7.11.8 Taak H (één, twee, drie en vier minuten durende vlucht in willekeurige volgorde)

Gedurende de werktijd mag de deelnemer een onbeperkt aantal vluchten maken. Hij moet vier vluchten halen met elk een verschillende doeltijd. De doeltijden zijn 60, 120, 180 en 240 seconden in willekeurige volgorde. De de vier langste vluchten in de werktijd zijn bepalend voor de vier doeltijden, zo dat de langste vlucht het 240 seconden doel, de op één na langste vlucht het 180 seconden doel, de op twee na langste vlucht het 120 seconden doel en de op drie na langste vlucht het 60 seconden doel. Vliegseconden langer dan de doeltijden worden niet meegeteld. Werktijd is 10 minuten.
Voorbeeld: 1e vlucht 63 sec 60 sec 2e vlucht 239 sec 239 sec 3e vlucht 182 sec 180 sec 4e vlucht 90 sec 90 sec De totale score voor deze taak bedraagt: 60 sec + 239 sec + 180 sec + 90 sec = 569 sec
Reglementenboek 2012def V.3.23 Sectie V.3


5.7.11.9 Taak I (drie langste vluchten)

Iedere deelnemer heeft een onbeperkt aantal vluchten. Alleen de drie beste worden opgeteld. De maximaal tellende enkele vlucht
is 200 seconden. Werktijd is 10 minuten.


5.7.11.10 Taak J (laatste drie vluchten)

Iedere deelnemer heeft een onbeperkt aantal vluchten, maar alleen de drie laatste vluchten tellen. Maximum tijd per vlucht is
180 seconden met een werktijd van 10 minuten. Voorbeeld: 1e vlucht 150 s 2e vlucht 45 s 3e vlucht 180 s 4e vlucht 150 s Totaalscore: 45 + 180 + 150 = 375 s